Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Współpracujemy z Europejskim Biurem Edukacji Kosmicznej ESERO


Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO i ESERO - Polska uruchomiło system wypożyczeń zestawów edukacyjnych. Zawierają one pomoce naukowe, narzędzia edukacyjne wykorzystujące metodę badawczą oraz nowe technologie w nauczaniu. Narzędzia takie służą rozwojowi młodych ludzi, stymulując ich proces uczenia się poprzez zabawę i twórczą aktywność.

th_6 (9 kB)

Nauczyciel stosując te zestawy edukacyjne zachęca uczniów do aktywnego odkrywania zjawisk, ich konsekwencji, prowadzenia dyskusji na temat ich wykorzystania w różnych gałęziach nauki i przemysłu.

th_6 (9 kB) th_6 (9 kB)

Tematem przewodnim zestawu ESA Spacecraft Materials Kit, który został na prośbę nauczyciela czsowo udostępniony szkole, jest inżynieria materiałowa. Zaproponowane scenariusze zajęć wraz z dostarczonymi próbkami materiałów umożliwiają poruszanie zagadnienia własności fizycznych wybranych materiałów w kontekście budowy statku kosmicznego Orion. Uczniowie mają za zadanie określić, który z materiałów nadawałby się najlepiej do budowy poszczególnych części statku kosmicznego i w tym celu przeprowadzają szereg doświadczeń.

th_6 (9 kB) th_6 (9 kB)

Elementy zestawu umożliwiają uczniom samodzielne badanie właściwości fizycznych ciał stałych próbek dostarczonych materiałów. Między innymi uczniowie badają: masę, przewodnictwo elektryczne czy magnetyzm. Wykorzystanie zestawu stwarza możliwość wprowadzania elementów metody badawczej na zajęciach w szkole: wykonywanie pomiarów, zapisywanie danych, prezentowanie wyników, wyciąganie wniosków naukowych.

W listopadzie z użyciem zestawu ESA Spacecraft Materials Kit uczniowie stosowali metodę badawczą w poznawaniu właściwości wybranych materiałów pod opieką nauczyciela p. M.Miąsko.

do góry^

Start
Wydarzenia