Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Golgota Wschodu

patriotyzm poprzez sztukę

projekt zamknięty a realizowany w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11

Sztuka formą integracji środowisk, wspólnych działań i przekazu wybranych treściGolgota wschodu


O projekcie "Golgota Wschodu - patriotyzm poprzez sztukę"


Nazwa projektu:
Golgota Wschodu; patriotyzm poprzez sztukę

Cel ogólny:

Sztuka formą integracji środowisk, wspólnych działań i przekazu wybranych treści.

Poszerzenie wiedzy o Katyniu i podzielenie się nią w formie spektaklu teatralnego ze środowiskiem.

Cele szczegółowe:

 • zebranie informacji o wybranych osobach z listy katyńskiej związanych z Zawierciem z wykorzystaniem różnych źródeł: instytucje, organizacje, prywatne zasoby,...
 • opracowanie i przedstawienie życiorysów wybranych osób z listy katyńskiej w postaci prezentacji komputerowych, wypracowań, uczniowskich utworów literackich,
 • przygotowanie spektaklu teatralnego z udziałem słuchaczy Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • wystawienie spektaklu dla lokalnego środowiska,
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, rozwijanie krytycznego i twórczego myślenia,
 • uświadomienie uczniom związku między dziejami własnej miejscowości a dziejami ogólnokrajowymi,
 • rozumienie, że patriotyzm jest istotną wartością warunkującą rozwój osobisty
 • budowanie więzi ze społecznością lokalną,
 • aktywizację osób starszych, poprzez wspólnie podejmowane działania,
 • pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu.

do góry^


Partnerzy w projekcie


Partnerami w projekcie są:
 • Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Zawierciu
Przyjaciele i osoby, bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa (kolejność przypadkowa):
 • Jadwiga Pluta - prezes Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Józef Niedźwiecki - emerytowany dyrektor i nauczyciel j.polskiego, działacz kultury, reżyser wielu spektakli
 • Zdzisław Kluźniak lokalny dokumentator historii
 • Włodzimierz Gorzelak Przewodniczący Sztabu Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów przy Starostwie Powiatowym w Zawierciu
 • Leopold Stawarz - śpiewak operowy i dyrygent Cappella Vartiensis
 • córki podpułkownika Rudolfa Geyera: panie Halina Kurzak, Jadwiga Stręk, Krystyna Geyer i Zofia Sokołowska
 • syn majora Władysława Drabarka pan Juliusz Drabarek
 • córka porucznika Jana Gubały pani Barbara Zaporowska
 • wnuk porucznika Jana Gubały
 • córka porucznika Eustachego Serkesa pani Irena Serkes

do góry^


Geneza projektu


W roku szkolnym 2008/09 nasza szkoła włączyła się do akcji sadzenia DĘBÓW PAMIĘCI, która polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21 473 tysięcy dębów na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Jeden DĄB symbolizował jedno nazwisko z listy katyńskiej.

Projekt został opracowany przez Stowarzyszenie Parafiada z Warszawy. Prezydent RP Lech Kaczyński sprawował honorowy patronat nad projektem. Uczestnicy projektu zobowiązali się do opieki nad posadzonym DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie placówki ofiarę zbrodni. Nieodzownym w miarę możliwości było dotarcie do życiorysu - na dowód pamięci w imię prawdy.

Wybraliśmy czterech bohaterów, którym poświęciliśmy szkolną uroczystość. Uczniowie zebrali informacje o ich życiu i działalności. Chętni uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne. Bohaterami ich byli panowie:

 • major Władysław Drabarek,
 • podpułkownik Rudolf Geyer,
 • porucznik Jan Gubała,
 • porucznik Eustachy Serkes

20 maja 2009 w uroczystym dniu sadzenia dębów w naszej placówce gościliśmy władze miasta z Prezydentem Mirosławem Mazurem, księdza proboszcza Zenona Gajdę, radnych, przedstawicieli związków kombatanckich i rodziny zamordowanych:

 • syn majora Władysława Drabarka pan Juliusz Drabarek
 • córki podpułkownika Rudolfa Geyera: panie Halina Kurzak, Jadwiga Stręk, Krystyna Geyer i Zofia Sokołowska
 • córka porucznika Jana Gubały pani Barbara Zaporowska
 • córka porucznika Eustachego Serkesa pani Irena Serkes

Dla młodzieży było to niecodzienne przeżycie a udział w projekcie był dla nich lekcją historii i patriotyzmu.

do góry^


Nasze działania


Gimnazjum nr 1 w Zawierciu współdziała z Zawierciańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Rok szkolny 2009/10 nadał nowy wymiar tej współpracy, bo rozpoczęliśmy projekt Golgota Wschodu - patriotyzm poprzez sztukę.

Początki były żmudne i pracowite, a potem tempo było było co raz większe, a i pracy było sporo.

Na spotkaniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej doszło do nawiązania współpracy nauczycielki historii pani Marty Przybyły Gimnazjum nr 1 w Zawierciu ze Zdzisławem Kluźniakiem, lokalnym dokumentatorem historii.

Pan Zdzisławem Kluźniak przekazuje młodzieży listę katyńską osób związanych z Zawierciem. W raz z listą młodzież otrzymuje informacje o rodzinach katyńskich, którzy są otwarci na kontakty z młodzieżą.

Młodzież nawiązuje kontakt z rodzinami katyńskimi. Są to rodziny osób znajdujących się na liście katyńskiej:

 • major Władysław Drabarek,
 • podpułkownik Rudolf Geyer,
 • porucznik Jan Gubała,
 • porucznik Eustachy Serkes.

Młodzież prowadzi z rodzinami rozmowy, w tym rozmowy telefoniczne, przeprowadza wywiady. Rodziny udostępniają uczniom skromne pamiątki po zamordowanych.

Młodzież pod opieką nauczyciela dalej gromadzi informacje, selekcjonuje, przetwarza je. Sięga do zasobów bibliotecznych, Internetu. W wyniku pracy uczniów powstają: opracowania tekstowe, prezentacje komputerowe zawierające życiorysy, młodzieżowe utwory literackie: listy do poległych, pamiętniki z lasu katyńskiego.

Niektóre z prac zostały wysłane na konkurs: I Wojewódzki Konkurs Historyczno - Literacki "Prawda i kłamstwo o Katyniu" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego a organizowanego przez Jadwigę Wiśniewską Posła na Sejm RP. Inne prace zostały wysłane na konkurs "Historii najnowszej" organizowany przez RODN "WOM" w Katowicach; praca Magdaleny Szczechli zajęła III miejsce.

Na bazie jednej z prac uczniowskich, Prawda i kłamstwo o Katyniu, uczennicy Katarzyny Warneckiej, powstaje część scenariusza przedstawienia "Tryptyk. Golgota Wschodu", który będzie podsumowaniem projektu. Reżyserem spektaklu i autorem części scenariusza tryptyku jest pan Józef Niedźwiecki, emerytowany dyrektor, nauczyciel j.polskiego, działacz kultury, reżyser wielu spektakli. Natomiast autorem części publicystycznej spektaklu jest nauczycielka historii pani Marta Przybyła.

Dzięki dobremu podziałowi zadań powstaje spektakl aktorów wielu pokoleń. Tworzą go Słuchacze Zawierciańskiego Uniwersytetem Trzeciego Wieku, jeden student, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Zawierciu oraz chór szkolny i chór Cappella Vartiensis pod dyrygenturą pana Leopolda Stawarza. Pracują nad utworami wybranymi przez panią Barbarą Czajkowską nauczyciela muzyki. To między innymi: Kronika, Pieśń kolędników, Nie zobaczysz matko syna, Matki człowieczej lament.

Na lekcjach historii uczniowie prezentują efekty pracy, samodzielnej i efekty pracy w ramach koła historycznego. Wygłaszają referaty z wykorzystaniem opracowanych przez siebie prezentacji komputerowych, dyskutują o katyńskich wydarzeniach, rozmawiają o uczuciach łączących się z tym tematem.

Zostaje nawiązana współpraca z Włodzimierzem Gorzelakiem Przewodniczącym Sztabu Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów przy Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Z jego udziałem i w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Wydział Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki, Referat Ochrony Środowiska (bezpośrednie konsultacje w terenie pracownika wydziału i nauczyciela historii), powstały przy pomniku nieznanego żołnierza monolity z tabliczkami upamiętniające osoby z listy katyńskiej. Inicjatorem i fundatorem dwóch monolitów znajdujących się na terenie placu szkolnego jest pani Jolanta Kułach-Sikora Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły.

Obserwatorem naszych działań, aktywnym uczestnikiem i honorowym gościem uroczystości szkolnych była córka p.Geyera. Jest ona autorem podziękowania za zaangażowanie uczniów w tak trudną problematykę, za wychowywanie do patriotyzmu poprzez działanie.

do góry^


25 maja 2010 MOK w Zawierciu. Podsumowanie projektu - spektakl pokoleń.


Najważniejszym wydarzeniem w harmonogramie projektu było jego podsumowanie i prezentacja dla środowiska w formie spektaklu teatralnego p.t. Tryptyk. Golgota Wschodu, który tworzyli aktorzy wielu pokoleń. Najmłodszy aktor miał 13 lat a najstarszy prawie 80.

A tak ten dzień opisują uczennice Dominika Pułtorak i Agnieszka Serwicka:

Dnia 25 maja 2010 roku o godzinie 17.00 w MOK "Centrum" w Zawierciu odbył się rapsod pt. "Golgota Wschodu". Jego reżyserem był pan Józef Niedźwiedzki, emerytowany nauczyciel języka polskiego, a autorką części publicystycznej była nauczycielka naszego gimnazjum, pani Marta Przybyła. Scenariusz powstał na podstawie pracy Katarzyny Warneckiej, przygotowanej na konkurs "Prawda i kłamstwo o Katyniu".

W przedstawieniu wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie naszego gimnazjum, szkolny chór, absolwentka G1 Magdalena Kondas oraz chór Cappella Vartiensis. Połączone chóry wystąpiły w utworach "Kronika", "Pieśń kolędników" i "Nie zobaczysz matko syna", przy akompaniamencie pana Leopolda Stawarza, a Magdalena Kondas zaśpiewała pieśń "Matki człowieczej lament". Dodatkowych emocji dostarczyły widzom fragmenty utworów "Wojenko, wojenko" i "Cisza", wykonane na trąbce przez Artura Kasperka, ucznia G1 z klasy II c. Nad oprawą multimedialną czuwała pani Marzanna Miąsko.

Obecne na widowni rodziny pomordowanych w Katyniu oficerów, którym poświęciliśmy nasze dęby, zapaliły znicze, by uczcić pamięć ofiar.

Na zakończenie wnuk pana porucznika Jana Gubały opowiedział o swoich przeżyciach, związanych z katastrofą samolotu w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, ponieważ jako uczestnik uroczystości odbywających się tego dnia w Katyniu, znalazł się o krok od tej tragedii. Spotkanie przebiegło w atmosferze powagi i zadumy. Nie padły oklaski. Widzowie po obejrzeniu spektaklu rozeszli się w ciszy, ale z pewnością długo jeszcze będą wspominać słowa, gesty i kadry, które zaistniały tego dnia na scenie.

W prezentacji multimedialnej wykorzystano zdjęcia wnuka pana porucznika Jana Gubały zrobione 10 kwietnia 2010.

do góry^


28 październik 2010 MBP w Zawierciu. Ponownie wystawiamy nasz spektakl.


28 października 2010 spektakl wystawiamy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu na zaproszenie Dyrektora mgr Iwony Sus.

do góry^


4 listopad 2010 MOK w Łazach. Spektakl jeszcze raz.


4 listopada 2010 spektakl wystawiamy w MOK w Łazach na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach.

do góry^


Efekty


 • Integracja wielopokoleniowa.
 • Wypracowanie metod współpracy z Zawierciańskim Uniwersytet Trzeciego - zgodnie z zasadą dobrych praktyk - podstawą do kontynuowania wspólnych działań.
 • Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i osób starszych -emerytów.
 • Wzrost umiejętności komunikacji społecznej poprzez aktywizację osób starszych i młodzieży.
 • Bezpośredni kontakt ze świadkami historii.
 • Stworzenie konkretnych materiałów edukacyjnych (prezentacje, reportaże, wywiady).
 • Przyrost wiedzy u młodzieży o lokalnej historii najnowszej w kontekście historii narodu i przeżyć poszczególnych rodzin.
 • Wzrost zainteresowania problematyką ofiar katyńskich związanych z Zawierciem w środowisku lokalnym.
 • Uzupełnienie zawierciańskiej listy katyńskiej - początek pracy przy projekcie 43 pozycje na liście, w chwili obecnej 70 nazwisk.

do góry^

Start
Wydarzenia