Start
Ogłoszenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Przyjmowanie do szkół i przedszkoli uczniów z Ukrainy

- wzory przetłumaczone na język ukraiński


Z uwagi na wyjątkową sytuację, która ma obecnie miejsce, przygotowane zostały dla Państwa tłumaczenia na język ukraiński wzorów wniosków i zgłoszeń dotyczących przyjmowania cudzoziemców z Ukrainy do publicznych szkół, przedszkoli i placówek w trakcie roku szkolnego. Poniżej zamieszczono odesłania do wzorów w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz w języku ukraińskim.

SP1 Zawiercie

Zgłoszenie ucznia do klasy I publicznej obwodowej szkoły podstawowej
SP1 Zawiercie
SP1 Zawiercie

Wersja w języku polskim

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1 r.w.t.t.p. w zw. z art. 130 ust. 5 i art. 151 ust. 1 u.p.o.

Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu, zgodnie z art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

Zgłoszenie ucznia do klas II - VIII publicznej obwodowej szkoły podstawowej
SP1 Zawiercie
SP1 Zawiercie

Wersja w języku polskim

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 r.w.t.t.p. w zw. z art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 u.p.o.

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu, zgodnie z art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na podstawie dokumentów.

Start