Start
Inicjatywy Rodziców
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Inicjatywy Rady Rodziców 


  
Opinie na temat pracy szkoły możecie wyrażać Państwo,
pisząc do nas - reprezentantów Rady Rodziców
na adres: radarodzicow.gim1zaw@wp.pl

Konto RR:

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach

nr Rachunku: 03 8437 0002 0100 0600 8976 0001


  
          Rok szkolny 2018/2019

          Rok szkolny 2016/17
          
          Rok szkolny 2015/16

          Rok szkolny 2014/15

          Rok szkolny 2013/14

          Rok szkolny 2012/2013

        Rok szkolny 2009/2010

Rodzice naszych uczniów aktywnie uczestniczą w tworzeniu jak najlepszych warunków do pracy, nauki i zabawy w G1. Zdanie Rodziców bardzo się dla nas liczy, a zgłaszane propozycje rozpatrujemy i często z przyjemnością realizujemy – niejednokrotnie wraz z pomysłodawcami.

Od lat największą aktywnością wykazuje się osoba przewodnicząca Radzie Rodziców G1. Przewodnicząca każdego roku spotyka się z Radą Samorządu Uczniowskiego, aby omówić sprawy ważne dla placówki, jej uczniów i pracowników. Nie zapomina nigdy o słodkich prezentach dla młodzieży z różnych okazji takich, jak Dzień Dziecka, Inwazja Mikołajów czy Dzień Edukacji Narodowej. Wraz z dyrektorem placówki rozważa możliwości wsparcia różnych inwestycji, ostatnio było to np. pozyskanie funduszy na zakup wykładziny do kilku pracowni, w czym pomogła pani Jolanta Kułach-Sikora. Pani Sikora, jako sędzia, zaproponowała młodzieży pomoc przy organizacji  nietypowej lekcji języka polskiego. Uczniowie przygotowali sąd nad Antygoną, korzystając z atrybutów sędziego, które na tę okazję wypożyczyła pani przewodnicząca RR. Po zakończeniu procesu pani Sikora pomogła młodzieży odpowiednio sformułować wyrok.

Dzięki propozycjom Rodziców mogliśmy również zorganizować wiele spotkań z ciekawymi osobami, np. z prawnikiem, sędzią, dziennikarzem czy lekarzem.

Rodzice włączają się również w pielęgnowanie tradycji szkolnych. Dzięki Radzie Rodziców przy zasadzonych na placu szkolnym w ramach projektu Katyń – ocalić od zapomnienia dębach, mamy okazałe kamienie, na których znajdują się tabliczki z informacją o zamordowanych w Katyniu oficerach.  
Kiedy podjęto decyzję o nadaniu gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki, Rodzice wyszli z inicjatywą wyboru spośród siebie pocztu sztandarowego, który uczestniczył we Mszy Świętej z tej okazji oraz w uroczystości, która odbyła się 12 grudnia 2012 roku. Aby pomóc szkole w zebraniu pieniędzy na sztandar, Rodzice zorganizowali zbiórkę makulatury, a w dniu uroczystości pomagali przygotować poczęstunek dla gości.    

Rodzice niejednokrotnie włączają się również w różne projekty, realizowane przez ich dzieci w szkole i poza nią. Dowodem na to jest ich obecność m.in. podczas Anielskiej Kawiarenki Literackiej w szkolnej czytelni, udział w debatach uczniowskich, organizowanych w ramach programu CEO ”Szkoła demokracji”, zaproszenie grupy teatralnej z przedstawieniem do jednego z miejskich przedszkoli oraz udział w Dniach Otwartych szkoły, podczas których Rodzice przygotowują swoje stoisko piknikowe i chętnie odpowiadają na pytania szóstoklasistów i ich Rodziców.
Rodzice naszych uczniów postanowili również wziąć czynny udział w czwartej „Nocy w szkole”, czego rezultatem był mecz siatkówki rodzice-dzieci, rozegrany w sali gimnastycznej i wspólne robienie sałatki owocowej.

do góry^

Start