Start
stypendysci
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Stypendyści G1Uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie "Śląskie. Inwestujemy w talenty - edycja I":

Rok szkolny 2015/2016
1. Marta Stypa
2. Zuzanna Kornacka
3. Małgorzata Pilarska
4. Adrian Reszka

Uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie "Śląskie. Inwestujemy w talenty - edycja II":

Rok szkolny 2016/2017:
1. Magdalena Cieplak
2. Jakub Gębarski
3. Zuzanna Kornacka
4. Justyna Morel
5. Małgorzata Pilarska
6. Olga Stemplewska
7. Natalia Szymczyk 
8. Dominika Walczak 
9. Julia Zielińska

Uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie "Śląskie. Inwestujemy w talenty - edycja III":

Rok szkolny 2017/2018:

 1. Marcel Kowalik
 2. Julia Zielińska
 3. Sandra Tkacz
 4. Dominika Walczak
 5. Agnieszka Leśniak
 6. Natalia Szymczyk
 7. Wiktoria Szczepanik
 8. Adrian Reszka
 9. Justyna Morel
 10. Magda Cieplak
 11. Jakub Gębarski


"Śląskie - Inwestujemy w talenty – I edycja" jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny. Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. [ źródło]


Uczniowie, którzy uczestniczyli w programie stypendialnym " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku":

1. Paweł Danek - 2008/2009
2. Franciszek Stokowacki  - 2010/2011, 2011/2012,
3. Klara Stokowacka - 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
4. Marta Stypa - 2013/2014
5. Marta Stypa, Jan Bińkowski, Mateusz Pustuł, Katarzyna Opiłka, Dominik Janus - 2014/2015

Stypendia w programie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest budowanie podwalin regionalnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwojuW roku szkolnym 2010/2011 Szymon Surowiec został najmłodszym w delegaturze sosnowieckiej laureatem Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia  edukacyjne w roku szkolnym 2009/2010. 

do góry^

Start